Wybory europejskie 2014: Głosuj za rodziną!

Co ta kampania chce osiągnąć?
Kampania ma na celu zachęcenie kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego do zobowiązania się, że będą popierali politykę przyjazną dla rodziny („family mainstreaming”), jeśli zostaną wybrani.
Kampania jest skierowana do kandydatów za pośrednictwem rodzin i organizacji prorodzinnych, które są wezwane do wyrażenia swoich potrzeb związanych z polityką prorodzinną.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku są ważną szansą dla rodziny!
Decyzje podejmowane przez Unię Europejską wpływają na codzienne życie każdej rodziny w Europie.
Wybory europejskie dotyczą zarówno Parlamentu Europejskiego (751 członków), jak i Komisji Europejskiej (28 komisarzy), których skład będzie odnowiony w wyniku tych wyborów.
Niski udział głosujących w wyborach europejskich we wszystkich państwach członkowskich może być szansą dla rodzin, aby zagłosowały na kandydatów, którzy będą gotowi zobowiązać się do wspierania polityki prorodzinnej.
Matki, ojcowie i dorosłe dzieci mogą wykorzystać szansę wyboru kandydatów przyjaznych rodzinie!